KTO SME

 

Centrum etnografie a umenia (C-ET-ART) je na Slovensku jedinečné akademické pracovisko, ktoré vzniklo na základe spolupráce Katedry výtvarného umenia a Katedry hudby  Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Jedným z výstupov projektu „OBJAVOVANIE STRATENÉHO V ČASE: umenie a remeslá etnografického charakteru regiónov Liptova a Oravy“ podporeného zo zdrojov EU je multimediálny archív, ktorý dokumentuje prierez jednotlivých aktivít projektu a následné využitie získaných zdrojov pre pedagogickú, umeleckú a vedeckú činnosť.

– Projekt a jeho aktivity

– Centrum etnografie a umenia v súčasnosti

– Multimediálny archív