POSLANIE

 

Poslaním Centra etnografie a umenia (C-ET-ART) –   unikátneho pracoviska Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku je zhromažďovať a aktualizovať materiálne i duchovné artefakty tradičnej kultúry regiónov Slovenska v akademickom prostredí.

Cieľom je vytvoriť priestor pre rozvíjanie ľudovej kultúry a umenia pre potreby vzdelávania. Prostredníctvom využívania výskumných poznatkov sa snažíme riešiť konkrétne problémy výchovno-vzdelávacej praxe.