ŠTUDIJNÁ ZBIERKA

 

Študijnú zbierku tvoria:

– monografie s etnografickým, pedagogickým, psychologickým a umeleckým zameraním

– audiovizuálne záznamy

– zbierky ľudových piesní

– ľudové hudobné nástroje

– iné hudobné nástroje

– ľudové a sakrálne výšivky, čipky, kroje, textilné fragmenty

– remeselnícke náradia

– informácie o ľuďoch uchovávajúcich hodnoty tradičnej kultúry