ODBORNÁ PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

 

KRUŠINSKÁ, M. – BOŠELOVÁ, M. 2016. Tematizovanie ľudového umenia v prostredí Katolíckej univerzity : projekt OPVaV Objavovanie strateného v čase. In. Studia scientifica faculta paedagogicae Universitas catholica Ružomberok, 1/2016. s. 47-60. ISSN 1336-2232

KRUŠINSKÁ, M. 2013. Methodological Aspects of Music Pedagogy in an Ethno-pedagogical Context In Dziedzictwo kulturowo-historyczne regionu: Pedagogika miedzykulturowa i regionalna – aspekty wychowawcze. Akademia Ignatianum: WAM, s.55-74. ISBN 978-83-7614-129-9

KRUŠINSKÁ, M. 2011. Príspevok v rámci medzinárodnej konferencie Dziedzictwo kulturowo-historyczne REGIONU w wychowaniu i edukacji Małopolska, Śląsk, Spiš, Orava, Liptov i Kysuce, Ostravsko, Opavsko, Krakov 6.-7.6.2011.

HOCHEL, P. 2015. Lietala si lastovienka – Tridsať detských ľudových piesní pre spev a klavír. Ružomberok. Verbum – vydavateľstvo KU, s. 62. ISMN 979-0-68509-001-4