KATEDRA VÝTVARNEJ VÝCHOVY

 

Aktualizácia prvkov kultúrnej tradície na báze ľudskej, pedagogickej i tvorivej, skúmanie ľudového umenia v kontexte s najsúčasnejšími témami umenia je dôležitým činiteľom, formujúci podobu súčasnej i budúcej umeleckej výchovy.

– Odborná publikačná činnosť

– Konferencie

– Workshopy

Výučba obsahuje široké spektrum tém výtvarne stvárnených v rôznych médiách s dôrazom na možnosti aplikácie poznatkov do vzdelávania. Jednou z tematických oblastí sú podnety ľudovej kultúry a remesiel a ich transformácia do súčasných výtvarných foriem.

– Výstavy

– Semestrálne práce

– Záverečné práce