ODBORNÁ PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

 

BOŠELOVÁ, M., KUDLIČKA, J. 2017. Myšlienka-materiál-tvorivosť/ médium papier. Ružomberok. Verbum – vydavateľstvo KU, s. 143, ISBN 978-80-561-0459-0

KRUŠINSKÁ, M. – BOŠELOVÁ, M. 2016. Tematizovanie ľudového umenia v prostredí Katolíckej univerzity: projekt OPVaV Objavovanie strateného v čase. In. Studia scientifica faculta paedagogicae Universitas catholica Ružomberok, 1/2016. s. 47-60. ISSN 1336-2232

BIARINCOVÁ, P. 2016. Tradičné remeslo v pregraduálnej príprave učiteľov výtvarnej výchovy. In. Studia scientifica faculta paedagogicae Universitas catholica Ružomberok, 1/2016. s. 39-46. ISSN 1336-2232

BIARINCOVÁ, P. 2015. Dokumentárna fotografia vo výtvarnej edukácii. In. Edukacia plastyczna X. Fotografia, s. 87-98, Poľská republika. Czenstochova. ISSN 1896-7736

BIARINEC, R. 2015. Rastislav Biarinec 800. Ružomberok. Verbum – vydavateľstvo KU, s. 114, ITMS 26220220039

KOLEKTÍV AUTOROV. 2015. Katedra výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Ružomberok. Verbum – vydavateľstvo KU, s. 73. ISBN 978-80-80840317-5

LALINSKÁ, M. 2014. Between Tradition and Present. Implementation of Folk Art and Culture into the Foreign Language Education of High School Students: In LLCE 2014. Nitra: SlovakEdu, o. z. s.176-187. ISBN 978-80-971580-1-9. EAN 9788097158019.

LALINSKÁ, M. 2014. Príspevok v rámci medzinárodnej konferencie International Conference Language, Literature and Culture in Education, Nitra 7.-9. 5. 2014.