PROJEKT

 

Projekt „OBJAVOVANIE STRATENÉHO V ČASE: umenie a remeslá etnografického charakteru regiónov Liptova a Oravy“ sme s podporou operačného programu Výskum a vývoj v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja realizovali v čase od novembra 2009 – do februára 2012 na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.

V súčasnej, často komerčným charakterom poznačenej dobe je dôležité zamýšľať sa nad vnímaním a postavením ľudových tradícií v živote človeka. Cieľom projektu bolo objavovanie, uchovávanie a  rozvíjanie etnografického bohatstva so zameraním na ľudové výtvarné a hudobné umenie regiónov Liptova a Oravy. Aktivita mala charakter pilotného projektu pre dlhodobé integrovanie týchto tém do vzdelávacieho,  umeleckého a výskumného prostredia Katolíckej univerzity v Ružomberku.