PRIENIK TRADÍCIE A SÚČASNOSTI – TVORIVÉ DIELNE

 

Súčasťou projektu bola realizácia tvorivých dielní Prienik tradície a súčasnosti pre študentov a učiteľov z oblasti hudobného a výtvarného umenia. Dielne poskytli priestor pre hľadanie a nachádzanie nekonvenčných postojov k ľudovej kultúre. Tradícia ako inšpirácia – akýsi vnútorný hlas krajiny minulosti ponúkaný na reflexiu a odozvu – bola pretavená do nových obsahov a foriem  súčasného umenia a vzdelávania. Realizácia cyklu tvorivých dielní bola prirodzene spätá s priebežnými výsledkami prieskumu v teréne a vznikajúcim Centrom etnografie a umenia.

– Jednoduchosť a krása

– Hľadanie archetypu v komunite a krajine

– Múzický fortieľ

– Remeslo má zlaté dno

– Kumšt v remesle a muzike

 

Výber z reakcií študentov:

Jana: „Pochopila som, že z jednoduchých vecí sa dajú vytvoriť veci úžasné…“

Katarína: „Odnášam si rôznorodosť a jedinečnosť ľudského zmýšľania a pocitov.“

Filip:  „Páčil sa mi otvorený proces, obmedzeno-neobmedzené inštrukcie, spojenie hudby, pohybu, slova.“

Naďa:  „Zistila som, že nie vždy treba byť dokonalá, ale treba byť otvorená novým inšpiráciám, že tvoriť sa dá všade.“