ZÁVEREČNÉ PRÁCE

 

MAGISTERSKÉ PRÁCE:

MARINGOVÁ, R.: 2012. Priestor ako obsahový a kompozičný fenomén.

JANOTOVÁ, D.: 2015. Ľudové remeselné techniky a ich využitie vo výtvarnej výchove – drotárstvo.

ŠÁNDOROVÁ, M.: 2015.  Ľudové remeselné techniky a ich využitie vo výtvarnej výchove – tkáčstvo.

LOVÍŠKOVÁ, L.: 2016. Nové formy spájania prírodných procesov a remeselných postupov košikárstva v súčasnom umení a výtvarnej edukácii.

KOZÁKOVÁ, J.: 2016. Spájanie súčasného myslenia s ľudovou tradíciou prostredníctvom rytmickej skladby subtílnych výtvarných prvkov.

KADLECOVÁ, V.: 2016. Ľudový odev ako rytmická skladba výtvarných prvkov a jeho transformácia pomocou vyjadrovacích prostriedkov súčasného umenia.

BUJNÁ, D.: 2017.: Fenomén farby v ľudovom umení dolného.

GAŠINCOVÁ, V.: 2017. Masový produkt s puncom individuality.

LUSCOŇOVÁ, J.: 2017. Múzejná pedagogika ako súčasť vyučovania na hodine výtvarnej výchovy.

 

BAKALÁRSKE PRÁCE:

JANOTOVÁ, D.: 2013. Čipka 21. storočia.

ŠÁNDOROVÁ, M.: 2013. Čipka 21. storočia.

KUNDRAČÍKOVÁ, M.: 2015.  Ľudové remeselné techniky a ich využitie vo výtvarnej výchove – tkáčstvo.

RENDEKOVÁ, D.: 2015. Ľudové remeselné techniky a ich využitie vo výtvarnej výchove – drotárstvo.

KRIŠOVÁ, Ľ.: 2016. Folklór a regionálna tradícia na hodinách výtvarnej výchovy.

BARTOŠOVÁ, M.: 2016. Experiment vo výtvarnej tvorbe. Variácie vychádzajúce z objemov, detailov a materiálov ľudového odevu.

KACVINSKÝ, O.: 2016. Ľudový prvok, znak, ako inšpirácia vo výtvarnej príprave.

HARNIČÁROVÁ, Z.: 2017. Ručný papier ako výtvarné médium.

BRIŠKOVÁ, N.: 2017. Výtvarná výchova a región.