REMESELNÁ A HUDOBNÁ DIELŇA

 

V dielňach sa nachádzajú:

– ľudové hudobné nástroje: píšťaly koncovky podľa Ľuptáka, píšťaly koncovky podľa Grieša, pastierske trojdierkové píšťaly, pastierske šesťdierkové píšťaly, oravské píšťaly, dupľovky, malé fujary, veľká fujara, fujary, trombity, gajdica, gajdy, cimbal, ninera, trumšajt, detské husličky, liptovské korýtkové husličky –  oktávky malé a veľké (kontry), korýtková basička, ľudová zvonkohra, klepáč

– pôvodné remeselné nástroje a ich repliky: tkáčske krosná, hrnčiarske kruhy, paličky na paličkovanie, pletacie stroje a ich súčasti, jednoduché nástroje na výrobu textílií a iné.