ÚVODNÝ KONGRES

 

Úvodný medzinárodný kongres ponúkol priestor pre diskusiu na tému ľudová kultúra v kontexte súčasného vzdelávania a umenia. Priestor nie sú iba časopriestorové súradnice, ale aj prostredie, ľudia, vzťahy –  čo ocenili mnohí účastníci podujatia slovami : „pozitívna atmosféra, tím ústretových a milých ľudí, výstava, sprievodné podujatia.“ Trojdňové stretnutie s bohatým odborným, umeleckým i tvorivým programom bolo zároveň  príležitosťou na  prehĺbenie medziodborovej spolupráce a nadviazanie nových kontaktov. Pre pedagógov, študentov i samotných organizátorov znamenalo dôležitý zdroj informácií i otázok, zamyslení,  podnetov a verejnú podporu projektu.

– Aktuálne hodnoty ľudového umenia vo vzdelávaní

– Výstava Ornament /tradícia verzus súčasnosť

– Koncert skupiny Pacora trio

– Tvorivá dielňa / Muzikoterapia

– Tvorivá dielňa / Ergoterapia

– Spoločenský večer