WORKSHOPY

 

Tradičné dielne poskytujú materiálové a technologické zázemie pre kvalitnejšiu realizáciu študijných programov, pre workshopy s konkrétnym prepojením na žiakov základných škôl, základných umeleckých škôl a stredných škôl.

„Ako ľudová škola Hlúpeho Jana z údivu nespúšťala! (1., 2.)“ –  Súkromná základná umelecká škola ľudového tanca a hudby, Ružomberok

Multilaterálny projekt Comenius Folk Art and its influence on European Culture (Ľudové umenie a kultúra a jeho vplyv na súčasnú európsku kultúru):

„Tkanie a plstenie“ – študenti Gymnázia Š. Moyzesa, Ružomberok – Cetart

„Tkanie na hrabliach“ (medzinárodné stretnutie riešiteľov projektu Comenius) – Veľká Británia – Walls, CYMRU Caerleon

„Drotárstvo a zdobenie perníkov“ – medzinárodný workshop pre účastníkov projektu Comenius –   Cetart

„Poznanie pred zabudnutím chráni vždy jedna generácia“ – vychovávatelia a klienti detských domovov –  Cetart

„Možnosti papiera / papier ako médium“ – účastníci konferencie Ars et Edukatio III –  Cetart

„Reč ornamentu“ – účastníci konferencie Ars et Edukatio II. –   Cetart

„Potykajme si s minulosťou 1.,2.“ –  žiaci 4. ročníka ZŠ Zarevúca 18, Ružomberok –Cetart

„Bambiriáda“ – verejnosť –   Nám. A. Hlinku, Ružomberok

„ Tradícia/revitalizácia“ – študenti KVV –  Detská Ozdravovňa  Železnô

„Kreatívne s papierom“ – učitelia materských škôl – MONDI SCP, Ružomberok

„Folk art na ulici“ – študenti KVV – Nám. A. Hlinku, Ružomberok