AKTIVITY PROJEKTU

 

– Úvodný kongres, v rámci ktorého sa realizovala medzinárodná konferencia, seminár, tvorivé dielne, koncerty, výstava

– Zbieranie etnografických artefaktov a mapovanie výskytu živých tradičných remesiel v regiónoch Liptova a Oravy

– Zriadenie Centra etnografie a umenia –  unikátneho akademického pracoviska

– Tradičné remeselné dielne transferujúce ľudové umenie do súčasného vzdelávania a umenia

– Záverečný festival umenia, ktorého súčasťou bola  výstava, koncerty, tvorivé dielne, konferencia, kolokvium