OBJAVENÉ V ČASE – ZÁVEREČNÝ FESTIVAL UMENIA

 

Záverečný festival umenia Objavené v čase poskytol priestor  pre bilancovanie, verejnú prezentáciu priebehu a výsledkov projektu a najmä umelecké a tvorivé aktivity.  Návštevníci podujatia: akademická obec, pedagógovia a študenti stredných, základných, základných umeleckých škôl i široká verejnosť mali možnosť vybrať si z bohatej ponuky programu. Mohli sa zúčastniť koncertov, prednášok a výstavy výtvarných diel, vidieť dokumentárne filmy o výrobcoch ľudových nástrojov, videozáznamy z prieskumu v teréne, nahliadnuť do študijnej zbierky či tvorivých dielní.

– Otvorenie centra

– Koncert Vrbovské vŕby a Vrbovskí víťazi

– Konferencia, kolokvium

– Kultúrno-spoločenský večer

– Oči – uši – nohy – ruky – tvorivé dielne

– Výstava Prienik tradície a súčasnosti