NOSITELIA TRADÍCIÍ

 

Rozhovory so staršími ľuďmi –  žijúcimi nositeľmi ľudových tradícií boli príjemnými chvíľami spomínania na oblasti života, ktoré si väčšina súčasníkov dokáže predstaviť už iba z fotodokumentačných  alebo filmových materiálov.

 

Dr. Kliment Ondrejka (83 r.) –  zberateľ, etnograf :

Vo svojom bratislavskom byte nám na sklonku života venoval päť vzácnych hodín času rozhovorom o svojej celoživotnej láske – slovenskej ľudovej kultúre. Vďaka za povzbudenie a veľa múdrych rád.

Karol Okáľ (87 r.) –  zberateľ, kronikár:

Vďaka nesmiernemu nadšeniu, trpezlivosti a láske k rodnej obci Hubová (v minulosti Gombáš) dokázal z pôvodnej ľudovej kultúry zozbierať a uchovať cenný študijný materiál. Je to jedna z ciest k rozvíjaniu ľudovej kultúry a regionálnej výchovy v školách.

Marta Littvová a Anna Gejdošová, rod. Ondrejkové (69 r., 71 r.) –  folkloristky:

V Liptovských Sliačoch je ľudová minulosť stále živá. Uchovávajú, odovzdávajú a rozvíjajú sa tu tradície, zvyky, remeslá tak ako v minulosti, z generácie na generáciu. Vždy ochotní a stále usmiati členovia rodiny Littvovcov nám názorne a s bohatým komentárom sprítomnili obliekanie miestnych krojov. Pri vzájomnom dopĺňaní sa v spomienkach oživili často zabudnuté detaily či spôsob viazania jednotlivých doplnkov sviatočného i všedného oblečenia detí, mládeže, mužov i žien. Nadýchli sme sa úžasnej atmosféry hrdosti na vlastnú  kultúrnu minulosť a získali autentický audiovizuálny materiál pre študijnú zbierku.