C-ET-ART V SÚČASNOSTI

 

Centrum etnografie a umenia ako unikátne akademické pracovisko kontinuálne slúži ako platforma pre vedecko-výskumné, výchovno-vzdelávacie a umelecké aktivity. Jeho študijná zbierka je využívaná pre výskum a následné publikovanie výsledkov výskumu v oblasti výtvarného a hudobného ľudového umenia, aplikovanie prvkov ľudovej kultúry do súčasného umenia prostredníctvom interpretácie a transformácie, interdisciplinárne využívanie ľudového umenia a kultúry vo vzdelávaní detí a mládeže.

Bohatý archívny fond a zariadenie centra slúži najmä katedrám Predškolskej a elementárnej pedagogiky, Hudby a Výtvarnej výchovy pre:

– Odborná publikačná činnosť

– Konferencie

– Workshopy

– Umelecká činnosť