KONFERENCIE

KULTÚRNE DEDIČSTVO A PRÍRODNÉ BOHATSTVO – ZDROJ POZNÁVANIA A EDUKÁCIE DETÍ MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU

(z cyklu konferencie: PERSPEKTÍVY A TENDENCIE V DIMENZIÁCH PREDPRIMÁRNEHO A PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA II.)

pozvánka