KONFERENCIE

 

Prezentácie na konferenciách:

BOŠELOVÁ, M. 2016. Vyšité. Konferencia Ars et Edukatio III, 22.-23.11.2016  v Ružomberku, Katolícka univerzita.

BIARINCOVÁ, P. 2016. Folk art na ulici. Konferencia Ars et Edukatio III, 22.-23.11.2016  v Ružomberku, Katolícka univerzita.

BOŠELOVÁ, M. 2016. Vyšité. Vyžiadaná prednáška a prezentácia v rámci sympózia Vytvorené na Slovensku /u Fullu.  26.-28.8.2016, Galéria Ľudovíta Fullu,

KRUŠINSKÁ, M.  – BOŠELOVÁ, M. Centrum etnografie a umenia: priestor pre spojenie minulosti a súčasnosti. Hudobno-pedagogické sympózium, 16.11.2016, v Prahe, UK PF v Prahe.

Biarincová, P. 2014. Tradičná ľudová kultúra na sekundárnom stupni vzdelávania. Tvorivosť – umenie – remeslo – dizajn. Ružomberok: Verbum. 107 s. ISBN 978-80-561-0119-3.

BIARINCOVÁ, P. 2015. Tradičné remeslo v predgraduálnej príprave učiteľov výtvarnej výchovy. Konferencia Ars et Edukatio II, 23.-25.11.2015  v Ružomberku, Katolícka univerzita.