VÝSTAVY

 

V rámci výstavnej činnosti  boli prezentované aj také práce študentov, v ktorých možno nájsť  inšpirácie motívmi z tradičného ľudového umenia, ako aj zapojenie pôvodných remeselných techník.

,,Ať mír dál zůstává s touto krajinou…“

Výstava dokumentuje tvorivé výtvarné počiny študentov KVV v rámci workshopu „Tradícia/revitalizácia“ a reakciu na 25. výročie Nežnej revolúcie. Galéria pod krížom PF KU v Ružomberku,  november 2014

„… ne/vyšité…“

Výstava prác študentov KVV pri príležitosti Konferencie Ars et Edukatio III, Organová sieň KU v Ružomberku, november 2016

„L-E-S /laborovanie – emócie – sloboda“

Výstava dokumentuje tvorivé výtvarné počiny študentov KVV v rámci mimoateliérového štúdia v Detskej ozdravovni Železnô. Galéria pod krížom PF KU v Ružomberku, november 2016

„Myšlienka – materiál – tvorivosť“

Výstava realizovaná v priestoroch Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku je sondou, pohľadom späť, ale aj aktuálnym výberom prác študentov Katedry výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty, február 2017

„Papier  nielen každodenný“

Výstava prác študentov KVV poukázala na iný spôsob využitia papiera a odpadových segmentov s estetickým, dizajnovým a iným kontextom či odkazom. Kultúrny domu A. Hlinku v Ružomberku,  jún 2017