CENTRUM ETNOGRAFIE A UMENIA

 

Centrum etnografie a umenia (C-ET-ART), jeho oficiálne otvorenie a sprístupnenie akademickej obci, bolo dôležitým hmotným dôkazom realizovania hlavného cieľa projektu. V centre sa nachádza: študijná zbierka hmotných artefaktov, dokumentačný materiál k študijnej zbierke, tradičná remeselná a hudobná dielňa. Študijnú zbierku tvoria: monografie, audiovizuálne záznamy, zbierky ľudových piesní, ľudové hudobné nástroje, ľudové textílie a ich fragmenty, ľudové úžitkové predmety, remeselnícke náradia, informácie o realizácii projektu.

Niekoľko názorov na jeho prínos pre univerzitu:

Tomáš Jablonský (dekan PF KU):  „Význam vidím práve v tom, že Centrum nemá byť pasívnym poskytovateľom informácií,  vnímam jeho interaktívny charakter.“

Ján Kudlička (pedagóg): „Zriadením centra a existenciou zbierok sa Univerzita stala prestížnejšou. Považujem to za veľmi dobrý začiatok a základ zbierky, ktorá sa postupne bude rozširovať.“

Mária Vargová (pedagóg):  „Centrum môže prispieť k skvalitneniu výučby na jednotlivých katedrách.“

Jozef Zentko (pedagóg): „Zbierkový fond ako aj aktivity realizované týmto Centrom sú cenným fundamentom inšpirácie pre ďalšiu tvorivú prácu.“