STRETNUTIA V ČASE – PRIESKUM V TERÉNE

 

Prieskum v teréne bol zameraný na zbieranie etnografických artefaktov a mapovanie výskytu „živých“ remesiel. Táto aktivita bola náročná (geografická vzdialenosť, čas, koordinácia veľkého tímu dobrovoľných spolupracovníkov) a jej výsledok sa nedal naplánovať. Prioritou bolo vytvoriť za spoluúčasti študentov čo najaktuálnejší obraz o ľudovom umení vo vybraných lokalitách a zhromaždiť materiál pre študijnú zbierku. Veľkým prínosom pre projekt a  jeho aktívnych účastníkov boli stretnutia s konkrétnymi ľuďmi, výrobcami, informátormi.