SEMESTRÁLNE PRÁCE

 

Apropriovanie ľudového vzoru, ornamentu či štruktúry, ich redefinovanie v novom modernom výtvarnom kontexte, prepojenie rôznych podnetov z ľudovej výtvarnej kultúry s aktuálnymi prístupmi a tendenciami v umení umožňuje vytvárať širší výchovný rámec s vhodným uplatnením v edukačnej praxi.