PUBLICITA PROJEKTU

 

 

Bošelová, M. 2010. Prvý krok k objaveniu strateného v čase. [online]. In Portál PF KU. Aktualizované 7.7. 2010. Dostupné na <http://www.pf.ku.sk/index.php/ouniverzite/pracoviska-rektoratu/c-et-art.html>

Bošelová, M. – Rusko, P. 2011. Krok za krokom – objavujeme stratené v čase. In Remeslo – Umenie – Dizajn, č.3/2011, s.57-58. ISSN 1335-5457.

Buzna, V. 2010. Vznikne unikátne Centrum etnografie a umenia PF KU. In Portál KU. Aktualizované 7.7. 2010. Dostupné na < http://www.ku.sk/index.php/ouniverzite/spravy/66018-vyskum-vznikne-unikatne-centrum-etnografie-a-umenia.html>

Buzna, V. 2010. Univerzita zriaďuje centrum etnografie a umenia. In Ružomberský hlas. 2010/05. Aktualizované 7.7. 2010. Dostupné na <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vq1wjKbHE_kJ:www.rkhlas.sk/%3Fro%3D2010%26ci%3D05%26cl%3D10+Centrum+etnografie+a+umenia&cd=2&hl=sk&ct=clnk&gl=sk>

Čížová, M. 2011. Projekt Objavovanie strateného v čase: rozhovor s Martou Bošelovou, riešiteľkou projektu. SRo Rádio Regina, 12.8.2011.

Faltýnek, V. 2010. Nový festival podporuje orffovskou hudbu v Česku: reflexia vystúpenia študentov PF KU v Ružomberku. In Portál českého rozhlasu. [online]. Aktualizované 9.7. 2010. Dostupné na <http://www.radio.cz/clanek/129130>

Krušinská, M. 2010. Objavovanie strateného v čase. In Odkaz Orff Schulwerku v pedagogické praxi: zborník z medzinárodnej konferencie Dialog – most historické a kulturní rozdíly.  s.74. Slavonice 27.7.-1.8.2010.

Kulan, A. 2010. Kongres Skutočný rozmer ľudového umenia a kultúry: Fotografie. In Portál t2.sk [online]. Aktualizované 12.7. 2010. Dostupné na <http://photo.t2.sk/load.php?link=default&year=2010&lang=sk&event=100225b>

Kulan, A. 2010. Kongres Skutočný rozmer ľudového umenia a kultúry:  Fotografie. In Portál t2.sk [online]. Aktualizované 12.7. 2010. Dostupné na <http://photo.t2.sk/load.php?link=default&year=2010&lang=sk&event=100225a>

Molda, R. 2010. Správa z medzinárodného kongresu Skutočný rozmer ľudového umenia a kultúry. In Kultúrne dejiny, č.1/2010. s.160-163. ISSN 1338-2209.

Pavlovičová, Ľ. 2010. Rozhovor o možnostiach textilu s Martou Bošelovou. In designum, č.4, roč. XVI/2010. s.2-11. ISSN 1335-034X.

Pekariková, B. 2011. Objavovanie strateného v čase. In Portál JankoHraško. Aktualizované 14.12. 2011. Dostupné na http://www.jankohrasko.sk/clanok/16405/objavovanie-strateneho-v-case/

Procházková, M. 2010. Objavovanie strateného v čase. In Katolícke noviny. 23/2010. Aktualizované 10.7. 2010. Dostupné na <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:PVUoo9xjnfAJ:www.katnoviny.sk/online/clanok.php%3Fid_cl%3D11387+Centrum+etnografie+a+umenia&cd=4&hl=sk&ct=clnk&gl=sk>

Rajčanová, S. 2010. Stratené v čase vychádza na svetlo sveta. In Remeslo Umenie Dizajn, č.3/2011, s. 31 – 34. ISSN 1335-5457.

Vernusová, I. 2012. Centrum etnografie a umenia je jedinečné v rámci celého Slovenska. In Portál KU. Aktualizované 23.1. 2012. Dostupné na http://www.ku.sk/ouniverzite/spravy/66524-centrum-etnografie-a-umenia-je-jedinene-v-ramci-celeho-slovenska.html