PRIESKUM V TERÉNE – ŠTUDENTI

 

V priebehu dvoch rokov (2010 – 2011) sa do aktivity „Zbieranie“ zapojilo aj niekoľko desiatok študentov, ktorí  oslovili pamätníkov a nositeľov ľudovej tradície  z rodiny či blízkeho okolia  podľa vlastného výberu. Správy z  prieskumu v teréne podávali vo forme pracovných listov, ktoré okrem základných údajov o respondentovi obsahovali písomný záznam rozhovoru, fotografie a audiovizuálny dokument.